สารจากหัวหน้าศูนย์ฯ

สวัสดีค่ะ คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองทุกท่าน เด็กช่วงเวลาปฐมวัยมีความสำคัญและเป็นพื้นฐานของ...

Read More

โรคเสี่ยง!ของเด็กยุคเทคโนโลยี(ตอนที่2)

สวัสดีค่ะ .. ฉบับก่อน ครูแอร์ได้เสนอบทความที่เกี่ยวกับโรคเสี่ยง!ของเด็กในยุคเทคโนโลยีไปแล...

Read More

โครงการอบรม เรื่อง ไวรัส RSV รู้ทันป้องกันลูกหลาน

วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2558 ขอเชิญผู้ปกครอง ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒน...

Read More