กลุ่ม 1 (ห้องเดซี่)

 • อายุ 6W - 1Y
 • จำนวนเด็ก 12

กลุ่ม 2/1 (ห้องไอวี่)

 • อายุ 1 - 2 ปี
 • จำนวนเด็ก 18

กลุ่ม 2/2 (ห้องไอรีส)

 • อายุ 1 - 2 ปี
 • จำนวนเด็ก 18

กลุ่ม 3/1 (ห้องดอกบัว)

 • อายุ 2 ปีขึ้นไป
 • จำนวนเด็ก 10

กลุ่ม 3/2 (ห้องดอกมะลิ)

 • อายุ 2 ปีขึ้นไป
 • จำนวนเด็ก 10

กลุ่ม 3/3 (ห้องทานตะวัน)

 • อายุ 2 ปีขึ้นไป
 • จำนวนเด็ก 10