กลุ่ม 2/1 (ห้องไอวี่)

  • อายุ 1 - 2 ปี
  • จำนวนเด็ก 18

กลุ่ม 2/2 (ห้องไอรีส)

  • อายุ 1 - 2 ปี
  • จำนวนเด็ก 18