กลุ่ม 3/1 (ห้องดอกบัว)

  • อายุ 2 ปีขึ้นไป
  • จำนวนเด็ก 10

กลุ่ม 3/2 (ห้องดอกมะลิ)

  • อายุ 2 ปีขึ้นไป
  • จำนวนเด็ก 10

กลุ่ม 3/3 (ห้องทานตะวัน)

  • อายุ 2 ปีขึ้นไป
  • จำนวนเด็ก 10